عکس ...

مقام معظم رهبری:بسیج برای جوانان شور آفرین است.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: رهبرم  لینک ثابت

[سه شنبه 1394-11-20] [ 04:27:00 ب.ظ ]    نماز ...

مقاممعظم رهبری:برپا داشتن نماز نخستین ثمره ی حکومت صالحان است.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: نماز  لینک ثابت

 [ 04:25:00 ب.ظ ]    ولایت ...

ولایت مدار باشیم

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: سنگربان همیشه هوشیار  لینک ثابت

[دوشنبه 1394-11-19] [ 10:01:00 ق.ظ ]    رهبرتمام عاشقا ...

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: رهبرم  لینک ثابت

 [ 09:59:00 ق.ظ ]    آثار نماز ...

آثار نماز:

1-نورانی شدن دل


2-دفع حمله های شیطان


3-استواری دین


4-تقرب به خداوند متعالی


5-قبولی اعمال دیگر


6-بخشیده شدن گناهان


7-رفع غم واندوه


8-بصیرت در کارها


9-برآورده شدن حوائج دنیوی و اخروی

……

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: بهترین وسلیه بندگی  لینک ثابت

[شنبه 1394-09-14] [ 01:02:00 ب.ظ ]  
 
مسابقه راوی مهر